32.25
72.70
ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI
25.00
คุณภาพอากาศดี
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
PM 2.5
6.00
PM 1.0 2.86
PM 10 6.24
0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 300 300 ขึ้นไป
คุณภาพอากาศดี
คุณภาพอากาศปานกลาง
เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
มีผลต่อสุขภาพ
มีผลต่อสุขภาพมาก
อันตรายต่อสุขภาพ
Good Moderate Sensitive Unhealthy VeryUnhealthy Hazardous
ตารางแสดงรายการค่า US AQI แต่ละจุด
Site Name US AQI (µg/m³) Temp (°C) Humidity (%)
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 110 30.3 81.5
view mall เวียงจันทน์ สปป. ลาว 50 33.4 99.9
ตำบลฟ้าฮ่าม 17 32.2 39.9
โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 17 31.4 69.4
โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา อำเภอแม่ริม 17 31.5 74.9
เทศบาลตำบลป่าไหน่ 17 31.1 68.8
โรงเรียน​วัด​กอง​ทราย​ 17 32.3 77.7
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 17 31.5 47.1
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย 17 32.3 82.6
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 17 31.6 90.8
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 17 31.3 69.5
โรงเรียนบ้านสัน​ทราย 17 31.8 75.4
โรงเรียนบ้านต้นรุง 17 31.4 66
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 17 35.3 98.6
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 17 37 53.6
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 17 34.1 53.6
SUNSWEET Public Company Limited 17 32.6 68.9
The Kannas 17 34.4 94
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 17 32.8 89.3
กศน.อำเถอสันป่าตอง 17 29.4 72.9
โรงเรียนบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน 17 31.7 74.9
เทศบาลตําบลสุเทพ 17 31.3 77.2
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด

สถิติรายวัน US AQI
สถิติรายวัน Temp
สถิติรายวัน Humidity