28.13
70.89
ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI
50.00
คุณภาพอากาศดี
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
PM 2.5
12.00
PM 1.0 8.97
PM 10 13.24
0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 300 300 ขึ้นไป
คุณภาพอากาศดี
คุณภาพอากาศปานกลาง
เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
มีผลต่อสุขภาพ
มีผลต่อสุขภาพมาก
อันตรายต่อสุขภาพ
Good Moderate Sensitive Unhealthy VeryUnhealthy Hazardous
ตารางแสดงรายการค่า US AQI แต่ละจุด
Site Name US AQI (µg/m³) Temp (°C) Humidity (%)
view mall เวียงจันทน์ สปป. ลาว 102 25.7 85.6
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 102 30.9 57.9
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 68 26.7 79.7
โรงเรียน​สันกำแพง 68 31.6 67.8
สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง 59 27.8 62.6
โรงเรียน​สันกำแพง 59 31.6 67.2
โรงเรียนบ้านสัน​ทราย 59 27.3 71.9
SUNSWEET Public Company Limited 59 28.5 71.5
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 59 29.9 99.9
เทศบาลตําบลสุเทพ 59 25.4 87.2
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 50 27 73.6
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด 50 29.6 62.8
โรงเรียนบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน 50 26.3 74.9
สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ 50 26.5 85.6
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 50 23.4 83.8
กศน.อำเถอสันป่าตอง 33 23.2 77.3
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 33 26.7 78.7
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย 33 27.5 66.7
เทศบาลตำบลป่าไหน่ 33 23.4 74.8
โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา อำเภอแม่ริม 33 27.4 62.7
โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 33 27.7 65.3
The Kannas 33 29.6 89.5
โรงเรียนบ้านต้นรุง 33 23.6 72.7
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 33 27.2 81.2
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 33 28.5 59.2
ตำบลท่าศาลา 17 28.2 81.4
ตำบลแม่เหี๊ยะ 17 33.2 48.1
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 17 33.4 47.8
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 17 30 53.8
ตำบลฟ้าฮ่าม 17 33.8 47.1
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด

สถิติรายวัน US AQI
สถิติรายวัน Temp
สถิติรายวัน Humidity