31.41
79.44
ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI
29.00
คุณภาพอากาศดี
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
PM 2.5
7.00
PM 1.0 5.46
PM 10 7.64
0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 300 300 ขึ้นไป
คุณภาพอากาศดี
คุณภาพอากาศปานกลาง
เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
มีผลต่อสุขภาพ
มีผลต่อสุขภาพมาก
อันตรายต่อสุขภาพ
Good Moderate Sensitive Unhealthy VeryUnhealthy Hazardous
ตารางแสดงรายการค่า US AQI แต่ละจุด
Site Name US AQI (µg/m³) Temp (°C) Humidity (%)
view mall เวียงจันทน์ สปป. ลาว 85 30.4 99.9
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย 68 31 84.3
โรงเรียน​สันกำแพง 50 30.5 94
ตำบลฟ้าฮ่าม 33 37.3 48
โรงเรียนบ้านต้นรุง 33 28.9 74.3
โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา อำเภอแม่ริม 33 30.6 75.1
โรงเรียน​วัด​กอง​ทราย​ 33 30.7 81.6
โรงเรียน​สันกำแพง 33 30.4 93.2
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 33 30.4 92.4
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 33 28.3 90
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 33 30.2 89
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 33 34.1 99.9
สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง 17 31.5 63.6
สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ 17 30 99.9
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 17 31.2 66.6
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 17 36.8 51.5
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 17 32.4 56.2
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 17 30.5 74.9
SUNSWEET Public Company Limited 17 30.8 76.4
The Kannas 17 33.3 91.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 17 31.3 91.7
โรงเรียนบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน 17 30.5 74.2
เทศบาลตําบลสุเทพ 17 30.4 79.3
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด

สถิติรายวัน US AQI
สถิติรายวัน Temp
สถิติรายวัน Humidity