30.07
78.18
ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI
29.00
คุณภาพอากาศดี
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
PM 2.5
7.00
PM 1.0 5.47
PM 10 8.56
0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 300 300 ขึ้นไป
คุณภาพอากาศดี
คุณภาพอากาศปานกลาง
เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
มีผลต่อสุขภาพ
มีผลต่อสุขภาพมาก
อันตรายต่อสุขภาพ
Good Moderate Sensitive Unhealthy VeryUnhealthy Hazardous
ตารางแสดงรายการค่า US AQI แต่ละจุด
Site Name US AQI (µg/m³) Temp (°C) Humidity (%)
โรงเรียนบ้านต้นรุง 119 29.5 73
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 82 29.1 74.2
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 76 29.5 84.9
เทศบาลตำบลป่าไหน่ 50 29.9 71.4
สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 50 30.4 66.9
โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 33 29.5 73.7
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 33 29.2 84.1
สำนักงานเทศบาลตำบลขี้เหล็ก 33 32.7 70.1
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 33 28.9 88.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 33 28.8 86.6
โรงเรียนบ้านสัน​ทราย 17 29.8 77.8
โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา อำเภอแม่ริม 17 30.9 68.3
องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง 17 27.3 84.2
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย 17 29.7 75.2
โรงเรียน​สันกำแพง 17 29.7 88.1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด 17 30.5 68.2
สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ 17 28.1 93.6
โรงเรียนบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน 17 28.8 77.9
ตำบลฟ้าฮ่าม 17 32 39.5
ตำบลท่าศาลา 17 30.5 97.6
ตำบลแม่เหี๊ยะ 17 32.2 60.4
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 17 31 99.9
view mall เวียงจันทน์ สปป. ลาว 17 32.8 97.5
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 17 35.1 56.8
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 17 31.4 62.9
SUNSWEET Public Company Limited 17 27.6 90.5
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 17 32 64.3
The Kannas 17 31.4 99.9
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 17 28.6 89.6
โรงเรียน​สันกำแพง 17 29.6 88.5
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 17 29.6 90.7
สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง 17 29.8 68.2
กศน.อำเถอสันป่าตอง 17 31.1 67.8
เทศบาลตําบลสุเทพ 17 28.6 85.3
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด

สถิติรายวัน US AQI
สถิติรายวัน Temp
สถิติรายวัน Humidity