28.84
82.61
ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI
46.00
คุณภาพอากาศดี
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
PM 2.5
11.00
PM 1.0 4.95
PM 10 11.85
0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 300 300 ขึ้นไป
คุณภาพอากาศดี
คุณภาพอากาศปานกลาง
เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
มีผลต่อสุขภาพ
มีผลต่อสุขภาพมาก
อันตรายต่อสุขภาพ
Good Moderate Sensitive Unhealthy VeryUnhealthy Hazardous
ตารางแสดงรายการค่า US AQI แต่ละจุด
Site Name US AQI (µg/m³) Temp (°C) Humidity (%)
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 181 26.8 94.6
ตำบลฟ้าฮ่าม 68 37 48.7
view mall เวียงจันทน์ สปป. ลาว 59 31.5 99.9
กศน.อำเถอสันป่าตอง 33 26.4 86.8
สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ 17 27.5 1
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 17 30.5 71.1
โรงเรียน​สันกำแพง 17 28.4 99.8
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย 17 28.2 92.3
โรงเรียน​วัด​กอง​ทราย​ 17 27.9 90.8
โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา อำเภอแม่ริม 17 27.9 88.9
โรงเรียนบ้านต้นรุง 17 27.2 78.1
โรงเรียนบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน 17 27.2 88
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 17 32.2 99.9
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 17 28.2 92
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 17 28.2 96.4
โรงเรียน​สันกำแพง 17 28.4 99.8
The Kannas 17 28.8 99.9
SUNSWEET Public Company Limited 17 29.4 80.8
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 17 33.5 60.6
เทศบาลตําบลสุเทพ 17 27.4 92.6
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด

สถิติรายวัน US AQI
สถิติรายวัน Temp
สถิติรายวัน Humidity