30.74
81.82
ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI
25.00
คุณภาพอากาศดี
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
PM 2.5
6.00
PM 1.0 5.20
PM 10 6.80
0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 300 300 ขึ้นไป
คุณภาพอากาศดี
คุณภาพอากาศปานกลาง
เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
มีผลต่อสุขภาพ
มีผลต่อสุขภาพมาก
อันตรายต่อสุขภาพ
Good Moderate Sensitive Unhealthy VeryUnhealthy Hazardous
ตารางแสดงรายการค่า US AQI แต่ละจุด
Site Name US AQI (µg/m³) Temp (°C) Humidity (%)
โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา อำเภอแม่ริม 59 29.9 87.3
โรงเรียนบ้านต้นรุง 33 28.9 76.4
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 33 28.1 93
ตำบลฟ้าฮ่าม 17 35.4 51.9
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย 17 29.6 92.7
กศน.อำเถอสันป่าตอง 17 28.1 84.1
The Kannas 17 33.3 98.8
SUNSWEET Public Company Limited 17 30.1 81.6
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 17 35.2 60.2
view mall เวียงจันทน์ สปป. ลาว 17 29.9 99.9
เทศบาลตําบลสุเทพ 17 28.8 92.2
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด

สถิติรายวัน US AQI
สถิติรายวัน Temp
สถิติรายวัน Humidity