มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


อุณหภูมิ
32.20
ความชื้น
99.90

:

:


ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI
17.00
 
คุณภาพอากาศดี
คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
PM 2.5
4.00
PM 1.0 4.00
µg/m3
PM 10 4.00
µg/m3
0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 300 300 ขึ้นไป
คุณภาพอากาศดี
คุณภาพอากาศปานกลาง
เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
มีผลต่อสุขภาพ
มีผลต่อสุขภาพมาก
อันตรายต่อสุขภาพ
Good Moderate Sensitive Unhealthy VeryUnhealthy Hazardous


วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด


ข้อมูลเฉลี่ยวันที่ :

US AQI
Temp
Humidity