31.37
79.82
ดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5
7.00
 
คุณภาพอากาศดีมาก
คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
AQI
7.00
PM 1.0 5.27
PM 10 7.64
0 - 25 26 - 37 38 - 50 51 - 90 91 ขึ้นไป
คุณภาพอากาศดีมาก
คุณภาพอากาศดี
คุณภาพอากาศปานกลาง
เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
มีผลต่อสุขภาพ
Verygood Good Moderate Sensitive Unhealthy
ตารางแสดงรายการค่า PM 2.5 แต่ละจุด
Site Name PM 2.5 (µg/m³) Temp (°C) Humidity (%)
view mall เวียงจันทน์ สปป. ลาว 28.11 30.40 99.90
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย 20.00 31.00 84.30
โรงเรียน​สันกำแพง 12.00 30.50 94.00
ตำบลฟ้าฮ่าม 8.03 37.30 48.00
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 8.00 28.30 90.00
โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา อำเภอแม่ริม 8.00 30.60 75.10
โรงเรียน​วัด​กอง​ทราย​ 8.00 30.70 81.60
โรงเรียน​สันกำแพง 8.00 30.40 93.20
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 8.00 30.40 92.40
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 8.00 30.20 89.00
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 8.00 34.10 99.90
สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง 4.00 31.50 63.60
สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ 4.00 30.00 99.90
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 4.00 31.20 66.60
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 4.00 36.80 51.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4.00 32.40 56.20
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 4.00 30.50 74.90
SUNSWEET Public Company Limited 4.00 30.80 76.40
The Kannas 4.00 33.30 91.60
โรงเรียนบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน 4.00 30.50 74.20
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 4.00 31.30 91.70
เทศบาลตําบลสุเทพ 4.00 30.40 79.30
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด

สถิติรายวัน PM 2.5
สถิติรายวัน Temp
สถิติรายวัน Humidity