29.88
77.17
ดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5
16.00
 
คุณภาพอากาศดีมาก
คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
AQI
16.00
PM 1.0 12.21
PM 10 18.16
0 - 25 26 - 37 38 - 50 51 - 90 91 ขึ้นไป
คุณภาพอากาศดีมาก
คุณภาพอากาศดี
คุณภาพอากาศปานกลาง
เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
มีผลต่อสุขภาพ
Verygood Good Moderate Sensitive Unhealthy
ตารางแสดงรายการค่า PM 2.5 แต่ละจุด
Site Name PM 2.5 (µg/m³) Temp (°C) Humidity (%)
view mall เวียงจันทน์ สปป. ลาว 36.14 30.90 99.90
โรงเรียนบ้านต้นรุง 31.00 27.00 76.40
กศน.อำเถอสันป่าตอง 27.00 26.80 82.20
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 27.00 29.90 83.20
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 24.00 32.90 99.90
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 20.00 32.00 53.00
The Kannas 20.00 31.90 93.60
สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง 16.00 29.90 67.80
SUNSWEET Public Company Limited 16.00 30.40 71.60
โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา อำเภอแม่ริม 16.00 29.40 71.50
โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 16.00 29.20 66.30
โรงเรียนบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน 16.00 29.50 73.70
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย 16.00 30.10 78.00
สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ 12.00 30.70 99.90
เทศบาลตําบลสุเทพ 12.00 27.70 87.70
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 12.00 35.00 50.90
เทศบาลตำบลป่าไหน่ 8.00 26.50 79.00
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 8.00 28.30 91.60
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 4.00 26.30 90.10
ตำบลฟ้าฮ่าม 4.02 34.20 49.90
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด

สถิติรายวัน PM 2.5
สถิติรายวัน Temp
สถิติรายวัน Humidity