28.84
82.61
ดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5
11.00
 
คุณภาพอากาศดีมาก
คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
AQI
11.00
PM 1.0 4.95
PM 10 11.85
0 - 25 26 - 37 38 - 50 51 - 90 91 ขึ้นไป
คุณภาพอากาศดีมาก
คุณภาพอากาศดี
คุณภาพอากาศปานกลาง
เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
มีผลต่อสุขภาพ
Verygood Good Moderate Sensitive Unhealthy
ตารางแสดงรายการค่า PM 2.5 แต่ละจุด
Site Name PM 2.5 (µg/m³) Temp (°C) Humidity (%)
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 114.00 26.80 94.60
ตำบลฟ้าฮ่าม 20.08 37.00 48.70
view mall เวียงจันทน์ สปป. ลาว 16.06 31.50 99.90
กศน.อำเถอสันป่าตอง 8.00 26.40 86.80
สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ 4.00 27.50 1.00
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 4.00 30.50 71.10
โรงเรียน​สันกำแพง 4.00 28.40 99.80
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย 4.00 28.20 92.30
โรงเรียน​วัด​กอง​ทราย​ 4.00 27.90 90.80
โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา อำเภอแม่ริม 4.00 27.90 88.90
โรงเรียนบ้านต้นรุง 4.00 27.20 78.10
โรงเรียนบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน 4.00 27.20 88.00
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 4.00 32.20 99.90
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 4.00 28.20 92.00
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 4.00 28.20 96.40
โรงเรียน​สันกำแพง 4.00 28.40 99.80
The Kannas 4.00 28.80 99.90
SUNSWEET Public Company Limited 4.00 29.40 80.80
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 4.00 33.50 60.60
เทศบาลตําบลสุเทพ 4.00 27.40 92.60
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด

สถิติรายวัน PM 2.5
สถิติรายวัน Temp
สถิติรายวัน Humidity