32.26
72.25
ดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5
6.00
 
คุณภาพอากาศดีมาก
คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
AQI
6.00
PM 1.0 2.91
PM 10 6.14
0 - 25 26 - 37 38 - 50 51 - 90 91 ขึ้นไป
คุณภาพอากาศดีมาก
คุณภาพอากาศดี
คุณภาพอากาศปานกลาง
เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
มีผลต่อสุขภาพ
Verygood Good Moderate Sensitive Unhealthy
ตารางแสดงรายการค่า PM 2.5 แต่ละจุด
Site Name PM 2.5 (µg/m³) Temp (°C) Humidity (%)
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 39.00 30.30 81.50
view mall เวียงจันทน์ สปป. ลาว 12.05 33.40 99.90
ตำบลฟ้าฮ่าม 4.02 32.20 39.90
โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 4.00 31.40 69.40
โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา อำเภอแม่ริม 4.00 31.50 74.90
เทศบาลตำบลป่าไหน่ 4.00 31.10 68.80
โรงเรียน​วัด​กอง​ทราย​ 4.00 32.30 77.70
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 4.00 31.50 47.10
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย 4.00 32.30 82.60
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 4.00 31.60 90.80
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 4.00 31.30 69.50
โรงเรียนบ้านสัน​ทราย 4.00 31.80 75.40
โรงเรียนบ้านต้นรุง 4.00 31.40 66.00
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 4.00 35.30 98.60
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 4.00 37.00 53.60
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4.00 34.10 53.60
SUNSWEET Public Company Limited 4.00 32.60 68.90
The Kannas 4.00 34.40 94.00
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 4.00 32.80 89.30
กศน.อำเถอสันป่าตอง 4.00 29.40 72.90
โรงเรียนบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน 4.00 31.70 74.90
เทศบาลตําบลสุเทพ 4.00 31.30 77.20
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด

สถิติรายวัน PM 2.5
สถิติรายวัน Temp
สถิติรายวัน Humidity