28.10
71.11
ดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5
12.00
 
คุณภาพอากาศดีมาก
คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
AQI
12.00
PM 1.0 8.97
PM 10 13.79
0 - 25 26 - 37 38 - 50 51 - 90 91 ขึ้นไป
คุณภาพอากาศดีมาก
คุณภาพอากาศดี
คุณภาพอากาศปานกลาง
เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
มีผลต่อสุขภาพ
Verygood Good Moderate Sensitive Unhealthy
ตารางแสดงรายการค่า PM 2.5 แต่ละจุด
Site Name PM 2.5 (µg/m³) Temp (°C) Humidity (%)
view mall เวียงจันทน์ สปป. ลาว 40.16 26.00 84.70
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 36.00 30.90 57.90
โรงเรียน​สันกำแพง 20.00 31.60 67.80
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 20.00 26.70 79.70
เทศบาลตําบลสุเทพ 16.00 25.20 86.90
สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง 16.00 27.80 62.60
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 16.00 23.40 86.00
โรงเรียนบ้านสัน​ทราย 16.00 27.30 71.90
สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ 16.00 26.50 86.30
โรงเรียน​สันกำแพง 16.00 31.60 67.20
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 16.00 29.90 99.90
SUNSWEET Public Company Limited 16.00 28.60 72.00
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 12.00 26.60 74.60
เทศบาลตำบลป่าไหน่ 12.00 23.50 74.20
โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 12.00 27.60 65.70
โรงเรียนบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน 12.00 26.40 73.90
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด 12.00 29.60 62.80
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 8.00 26.90 78.00
ตำบลแม่เหี๊ยะ 8.00 33.20 48.00
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 8.00 28.20 60.10
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย 8.00 27.50 66.90
ตำบลท่าศาลา 8.00 28.10 80.50
The Kannas 8.00 29.60 89.50
โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา อำเภอแม่ริม 8.00 27.40 62.70
โรงเรียนบ้านต้นรุง 8.00 23.60 72.70
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 8.00 33.40 51.80
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 8.00 27.20 81.20
กศน.อำเถอสันป่าตอง 4.00 22.90 78.10
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 4.00 30.00 53.80
ตำบลฟ้าฮ่าม 4.02 33.80 47.10
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด

สถิติรายวัน PM 2.5
สถิติรายวัน Temp
สถิติรายวัน Humidity