30.07
78.18
ดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5
7.00
 
คุณภาพอากาศดีมาก
คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
AQI
7.00
PM 1.0 5.47
PM 10 8.56
0 - 25 26 - 37 38 - 50 51 - 90 91 ขึ้นไป
คุณภาพอากาศดีมาก
คุณภาพอากาศดี
คุณภาพอากาศปานกลาง
เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
มีผลต่อสุขภาพ
Verygood Good Moderate Sensitive Unhealthy
ตารางแสดงรายการค่า PM 2.5 แต่ละจุด
Site Name PM 2.5 (µg/m³) Temp (°C) Humidity (%)
โรงเรียนบ้านต้นรุง 43.00 29.50 73.00
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 27.00 29.10 74.20
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 24.00 29.50 84.90
เทศบาลตำบลป่าไหน่ 12.00 29.90 71.40
สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 12.00 30.40 66.90
โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 8.00 29.50 73.70
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 8.00 29.20 84.10
สำนักงานเทศบาลตำบลขี้เหล็ก 8.00 32.70 70.10
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 8.00 28.90 88.50
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 8.00 28.80 86.60
โรงเรียนบ้านสัน​ทราย 4.00 29.80 77.80
โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา อำเภอแม่ริม 4.00 30.90 68.30
องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง 4.00 27.30 84.20
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย 4.00 29.70 75.20
โรงเรียน​สันกำแพง 4.00 29.70 88.10
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด 4.00 30.50 68.20
สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ 4.00 28.10 93.60
โรงเรียนบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน 4.00 28.80 77.90
ตำบลฟ้าฮ่าม 4.02 32.00 39.50
ตำบลท่าศาลา 4.00 30.50 97.60
ตำบลแม่เหี๊ยะ 4.00 32.20 60.40
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 4.00 31.00 99.90
view mall เวียงจันทน์ สปป. ลาว 4.02 32.80 97.50
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 4.00 35.10 56.80
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4.00 31.40 62.90
SUNSWEET Public Company Limited 4.00 27.60 90.50
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 4.00 32.00 64.30
The Kannas 4.00 31.40 99.90
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 4.00 28.60 89.60
โรงเรียน​สันกำแพง 4.00 29.60 88.50
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 4.00 29.60 90.70
สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง 4.00 29.80 68.20
กศน.อำเถอสันป่าตอง 4.00 31.10 67.80
เทศบาลตําบลสุเทพ 4.00 28.60 85.30
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด

สถิติรายวัน PM 2.5
สถิติรายวัน Temp
สถิติรายวัน Humidity