28.45
57.43
ดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5
29.00
 
คุณภาพอากาศดี
คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
AQI
33.00
PM 1.0 20.12
PM 10 33.79
0 - 25 26 - 37 38 - 50 51 - 90 91 ขึ้นไป
คุณภาพอากาศดีมาก
คุณภาพอากาศดี
คุณภาพอากาศปานกลาง
เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
มีผลต่อสุขภาพ
Verygood Good Moderate Sensitive Unhealthy
ตารางแสดงรายการค่า PM 2.5 แต่ละจุด
Site Name PM 2.5 (µg/m³) Temp (°C) Humidity (%)
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 51.00 23.30 81.50
view mall เวียงจันทน์ สปป. ลาว 44.17 31.30 78.10
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 40.00 26.30 49.70
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย 39.00 27.00 58.40
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 39.00 26.30 69.20
SUNSWEET Public Company Limited 36.00 30.70 53.00
The Kannas 36.00 30.40 70.30
ตำบลท่าศาลา 36.00 30.10 55.40
กศน.อำเถอสันป่าตอง 35.00 30.30 47.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 35.00 27.30 67.50
เทศบาลตําบลสุเทพ 35.00 28.40 55.40
โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 35.00 26.90 54.40
โรงเรียนบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน 35.00 27.50 55.60
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 32.00 31.70 43.30
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 32.00 30.00 98.50
โรงเรียนบ้านสัน​ทราย 31.00 29.90 50.40
โรงเรียนบ้านต้นรุง 31.00 29.90 44.60
เทศบาลตำบลป่าไหน่ 31.00 27.80 48.10
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 31.00 30.30 50.20
โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา อำเภอแม่ริม 31.00 27.90 50.40
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 31.00 27.10 49.60
สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ 31.00 28.00 64.70
ตำบลแม่เหี๊ยะ 28.00 30.90 42.60
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 27.00 27.30 65.50
ตำบลฟ้าฮ่าม 24.09 32.20 45.10
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 24.00 29.20 45.60
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 24.00 30.00 49.60
สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง 24.00 26.50 49.10
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด 20.00 26.40 53.50
โรงเรียน​สันกำแพง 16.00 29.10 55.10
โรงเรียนเทพศิรินทร์๙โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 16.00 20.50 85.00
โรงเรียน​สันกำแพง 16.00 29.30 54.50
โรงเรียน​วัด​กอง​ทราย​ 4.00 28.80 69.00
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสันป่าตอง ที่ 13 4.00 31.60 63.50
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด

สถิติรายวัน PM 2.5
สถิติรายวัน Temp
สถิติรายวัน Humidity