30.57
80.67
ดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5
6.00
 
คุณภาพอากาศดีมาก
คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
AQI
6.00
PM 1.0 4.33
PM 10 6.34
0 - 25 26 - 37 38 - 50 51 - 90 91 ขึ้นไป
คุณภาพอากาศดีมาก
คุณภาพอากาศดี
คุณภาพอากาศปานกลาง
เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
มีผลต่อสุขภาพ
Verygood Good Moderate Sensitive Unhealthy
ตารางแสดงรายการค่า PM 2.5 แต่ละจุด
Site Name PM 2.5 (µg/m³) Temp (°C) Humidity (%)
โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา อำเภอแม่ริม 16.00 29.90 87.30
โรงเรียนบ้านต้นรุง 8.00 28.90 76.40
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 8.00 28.10 93.00
ตำบลฟ้าฮ่าม 4.02 35.40 51.90
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 4.00 30.30 71.60
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย 4.00 29.60 92.70
กศน.อำเถอสันป่าตอง 4.00 28.10 84.10
สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง 4.00 29.10 78.20
The Kannas 4.00 33.30 98.80
SUNSWEET Public Company Limited 4.00 30.10 81.60
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 4.00 35.20 60.20
view mall เวียงจันทน์ สปป. ลาว 4.02 29.90 99.90
เทศบาลตําบลสุเทพ 4.00 28.80 92.20
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด

สถิติรายวัน PM 2.5
สถิติรายวัน Temp
สถิติรายวัน Humidity